18 jun 2014

CREA I CREIX: LA DIMENSIÓ EDUCATIVA DEL LLEURECREA I CREIX: LA DIMENSIÓ EDUCATIVA DEL LLEURE
creaicreix_lleure2
 


Al llarg del temps la concepció del lleure ha anat canviant. Mentre que en uns principis el lleure estava vinculat al temps lliure de les persones, sense la intervenció de cap agent educatiu, les necessitats socials i laborals han fet que el lleure esdevingui – com és el cas del temps de migdia – un espai educatiu dins del marc escolar que cal dotar de projectes educatius, objectius i activitats adequades.
Segons la secretaria de Joventut, “L’educació en el lleure, també anomenada educació no formal, és tota aquella intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode és la transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i joves”.

Dit això, si l’objectiu és contribuir a l’educació integral de les criatures (en aquest cas),  cal vetllar doncs per la qualitat i fer un bon ús d’aquest temps de manera creativa i autònoma, per a què aquest temps es visqui amb una certa profunditat, dotant-lo de recursos educatius i fugint de les alternatives consumistes i superficials, tot aprenent a destriar i ser crítics amb algunes propostes de diversió poc recomanables i fins i tot”perverses”.
Així doncs, des de Crea i creix pensem que és necessari per una banda, dissenyar projectes educatius de qualitat, establint objectius clars, metodologia adient i uns bons programes d’activitats segons les franges d’edat i, per una altra banda, disposar d’un bon equip de monitoratge, format i amb eines, coneixements i recursos per desenvolupar i avaluar la tasca.
Si bé com ja hem dit abans, la concepció de l’espai de lleure ha canviat, el perfil dels educadors i educadores també. Mentre que fa un parell de dècades l’espai de lleure dels menjadors escolars es limitava a “vigilar el pati”, hores d’ara la intervenció educativa  és fonamental. Als anys 80 la Generalitat de Catalunya va començar a regular aquest àmbit a nivell formatiu amb els títols de monitors/a del lleure i de director/a, però mica en mica han anat apareixent titulacions universitàries molt relacionades amb l’àmbit del lleure: integració social, dinamització sociocultural, educació social..., etc.

 
creaicreix_lleure1

Donat l’enriquiment a nivell educatiu en aquest àmbit, cada vegada en són més els titulats/des universitaris els que s’especialitzen en l’àmbit del lleure com a professió.

L’equip de Crea i creix n’és un bon exemple, el nostre equip és un equip molt format: mestres, pedagogs/es, psicòlegs, psicopedagogs/es, educadores/es socials, dinamitzadors/es socioculturals..., i cadascú des del seu àmbit d’especialització ens aporta recursos, eines, coneixements, diferents punts de vista, ens retro-alimentem, compartim experiències, ens formem...tot això fa que el nostre projecte vagi creixent, tinguem un equip estable, motivat i implicat, i les nostres intervencions a nivell educatiu vagin creixent dia a dia.
Des de les entitats que ens dediquem al lleure, és bàsic tenir un bon equip i cuidar-lo per donar qualitat i sentit als projectes: motivar, saber escoltar, valorar-los com a persones i com a professionals de l’educació, donar suport en tot moment i crear uns vincles com a professionals a nivell afectiu i emocional, són les claus per treballar a gust i bé i, finalment, tots aquests elements són els que ens fan sentir orgullosos/es dels resultats de la nostra tasca.